Expertisegebieden

BISS ontwikkelde de afgelopen twee jaar drie expertisegebieden:

Data-ecosystemen

Het expertisegebied data-ecosystemen heeft betrekking op de onderling verbonden data die in de afgelopen decennia zijn ontstaan. De hoeveelheid data zal alleen nog meer toenemen met de opkomst van het Internet of Things (IoT). Het expertisegebied data-ecosystemen heeft daarnaast betrekking op het idee van de cloud als bron voor software als dienst. Het BISS-onderzoek richt zich sterk op het verbeteren van het data-ecosysteem door middel van protocollen. Zo zorgen we dat data-gedreven diensten veilig zijn en rekening houden met ethische en privacystandaarden.

Data-analyse

Het expertisegebied data-analyse omvat alle relevante analysetechnieken en -methoden. Van statistiek tot econometrie en kunstmatige intelligentie. Het BISS-onderzoek richt zich op een wetenschappelijke validering en op de toepasbaarheid van deze analysemethoden.

Besluitvorming & impact

Het expertisegebied besluitvorming & impact combineert de inzichten van sociale en gedragswetenschappen. Zo ontstaat meer inzicht in de impact van diensten op het gedrag van consumenten en de socio-economische impact van dit consumentengedrag.

Onderlinge samenhang

De drie expertisegebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze worden ondersteund door datavisualisatie toe te passen in het datavisualisatielab in het GKII-gebouw, en door het verder ontwikkelen van de servicedesignmethodologie. Datavisualisatie speelt vooral in de expertisegebieden data-analyses en besluitvorming & impact een hoofdrol. De servicedesignmethodologie wordt ingezet om diensten te creëren. Die diensten sluiten zowel aan op de behoeften van de consumenten, als op de competenties en capaciteiten van de dienstverlener. Servicedesign houdt zich dan ook vooral bezig met aspecten als gebruiksvriendelijkheid en relevantie voor de consumenten, en met de duurzaamheid en concurrentiekracht van deze producten of diensten voor de aanbieders.

Maatschappelijk waarde toevoegen met data

Het is de visie van BISS om met data maatschappelijke waarde toe te voegen voor de samenleving. De drie expertisegebieden bieden inspiratie en richtlijnen voor de vele BISS-activiteiten. Het onderzoek van BISS richt zich op de financiële sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en de publieke sector. Concrete vraagstukken en onderwerpen in deze sectoren dienen als inspiratie voor het fundamentele en toegepaste onderzoek dat aan het BISS-instituut wordt uitgevoerd. De uitkomsten dragen bij aan verder onderzoek, of bieden oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen.