Innovatie & datavisualisatielab

Datavisualisatielab

Het datavisualisatielab biedt een veilige omgeving om data te bewerken, te analyseren en op te slaan. Het lab is een proeftuin waarin we verzamelde data visualiseren, om zo op een effectieve en begrijpelijke manier inzichten te genereren.

Innovatielab en Student Venture Lab

het Innovatielab biedt multidisciplinaire teams een omgeving om te experimenteren en te werken aan innovatieve producten, naar aanleiding van vragen uit het bedrijfsleven. Deze vragen komen bijvoorbeeld uit een Idea Generation Workshop of BASE-project. Bij de processen in dit lab krijgen studenten een centrale rol. Gebruikmakend van de creativiteit en inventiviteit van studenten, bedenken de innovatieteams oplossingen voor actuele vragen uit het bedrijfsleven. Dat doen ze door te experimenteren, nieuwe toepassingsmogelijkheden te verzinnen, prototypes te maken en nieuwe producten te ontwikkelen.

Daarnaast realiseren we een studentenondernemingprogramma. Tijdens het zogeheten Student Venture Lab krijgen studenten coaching en training bij het starten van hun eigen bedrijf. Het academische team van BISS biedt, in combinatie met medewerkers van aangesloten bedrijven, inhoudelijke expertise en ondersteuning aan de studenten, bijvoorbeeld door hun expertise te delen en studenten toegang te bieden tot hun netwerk.