Onze aanpak

Vraag en aanbod vanuit BISS-partners en het BISS-team komen bij elkaar door samen te werken. Ze zijn bepalend voor de keuze van de verschillende thema’s die BISS oppakt. De vragen worden in kaart gebracht tijdens zogeheten Idea Generation Workshops. Hieraan doen bedrijven mee die aangesloten zijn bij de campus. Het aanbod krijgt vervolgens vorm door te experimenteren met innovatieve digitale technologieën en daarmee mogelijke toepassingen te identificeren.

BISS ontwikkelde een reeks niet-reguliere onderwijsprogramma’s. Deze modules biedt BISS aan in verschillende contexten. Bij dit alles heeft BISS ​​het doel een academische digitaliseringspartner te zijn voor regionale bedrijven en organisaties. BISS is ook een drijvende kracht achter evenementen die burgers, professionals en studenten informeren en enthousiasmeren over nieuwe digitale mogelijkheden. Hierbij gaan academici actief de dialoog aan met bezoekers.