Projecten

BISS organiseert diverse activiteiten, zoals informatiesessies, workshops om ideeën te genereren, BASE-projecten en evenementen zoals themaseminars, faculteitseminars en studentenactiviteiten. Deze sluiten inhoudelijk aan bij de drie expertisegebieden: data-ecosystemen, data-analyse en besluitvorming & impact.

Informatiesessies

BISS houdt sessies om te inventariseren welke vragen er spelen bij de deelnemers aan de sessies. Aan het einde van de sessie levert dat een globale en brede vraagstelling op. De uitwerking van deze vraagstelling gebeurt in vier fases:

1. Idea Generation Workshops
De zogeheten Idea Generation Workshops zijn een natuurlijk vervolg op de informatiesessies. Ze vormen de eerste stap naar een doelgericht en inspirerend R&D-project. Het doel van een Idea Generation Workshop is om een brede vraagstelling te verduidelijken en met een concrete en specifieke vraag te komen.

2. BASE-projecten
Vervolgens dienen de uitkomsten van de Idea Generation Workshops als input voor de BASE- projecten. Deze vormen de tweede fase en duren gemiddeld 6 tot 10 weken. Het doel is om een multidisciplinair expertiseteam bij elkaar te brengen om in co-creatie verkennend onderzoek te doen en tot een innovatief ontwerp voor nieuwe diensten te komen.

3. Coöperatieprojecten
De derde fase bestaat uit coöperatieprojecten waarin verdiepende R&D-projecten worden uitgevoerd. De resultaten uit dit soort projecten kunnen analyses, adviezen, applicaties, methoden en/of oplossingen zijn.

4. Plus- en Apply-projecten
De vierde fase bestaat uit zogeheten Plus-projecten en Apply-projecten. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van vermarktbare kennis en slimme diensten.