Als grenswerker is het niet altijd gemakkelijk om te bepalen onder welk sociaalzekerheidsstelsel je valt. Daar is nu een oplossing voor!

wheretopaysocialsecurity.eu helpt grenswerkers of werkgevers om zelf te achterhalen onder welk sociaalzekerheidsstelsel van welk land de werknemer valt. Op de website kan de persoonlijke werksituatie van de werknemer ingevoerd worden, waarna de tool een antwoord geeft op de vraag welke sociaalzekerheidsstelsel van toepassing is. De tool is in Nederlands en Engels beschikbaar.

Deze tool is extra relevant nu veel werkgevers een thuiswerkbeleid willen gaan hanteren, wat invloed kan hebben op grenswerkers en hun werkgevers. Gedurende de COVID-pandemie hebben bevoegde instanties namelijk beslist de toepasselijke regels voor werken in twee staten (art. 13 Vo. 883/2004) tijdelijk niet toe te passen (tot 1 januari 2022), zodat het thuis werken geen gevolgen heeft voor de socialeverzekeringspositie van de betrokken grenswerkers. Nu dit niet meer het geval is, is het des te belangrijker voor zowel grenswerkers als hun werkgevers om te kunnen achterhalen volgens welk sociaalverzekeringssysteem zij verzekerd zijn.

De tool is ontwikkeld door Gijs van Dijck, Chris van der Lans en Shashank Chakravarthy van BISS – Brightlands Institute for Smart Society, het Maastricht University Faculty of Law en Prof. Marjon Weerepas en is mede mogelijk gemaakt door Universiteitsfonds Limburg (SWOL)

Back to the overview